OPERACIONS COMUNES - CENTRAL D'ALARMES

Operacions més habituals en una central d'alarmes

           MODEL EVO192/48/DGP848

Teclat Paradox

 

 1. Canviar un codi

 

 1. Introduir el codi mestre
 2. Prémer el 0 per entrar a la programació
 3. Prémer la tecla [ACC]
 4. Introduir el número de l’usuari que es vol canviar precedit d’un 0 (0xxxx)
 5. Introduir el nou número
 6. Prémer dos cops la tecla [ENTER] (ENTRAR)
 7. Finalment, prémer la tecla [BORRAR] per sortir.

 

 1. Anul·lar una zona

 

 1. Introduir codi d’usuari
 2. Prémer la tecla [EXC]
 3. Introduir el número de zona XXX
 4. Prémer la tecla [BORRAR]
 5. Tornar a prémer la tecla [BORRAR] per sortir.

 

 1. Conèixer el motiu d’una fallada

 

 1. Prémer la tecla [FALLO]
 2. A la pantalla apareix un número identificador del tipus de fallada [X].
 3. Prémer aquest número [X] per poder visualitzar els detalls de la fallada.
 4. Prémer les fletxes ∧ ∨ per passar per les diferents opcions del menú
 5. Prémer la tecla [BORRAR] per sortir.

 

 1. Silenciar xiulet

 

       El xiulet es pot produir quan la central ha detectat alguna fallada.

       En aquest cas, simplement cal entrar per conèixer el motiu de la fallada.

       Seguir els passos indicats en el punt anterior.

 

        MODEL VISTA 48/120/4140X

 

        Vista - Honeywell

 

1. Desconnectar alarma: CODI + 1

2. Connexió total: CODI + 2.

3. Connexió parcial: CODI + 3 

4. Anul·lar una zona: CODI + 6 + [Núm. zona] +