Seguretat física

Caixes fortes / Portes tallafocs

OLLE: Caixes fortes, armers, portes càmera acuraçada, portes blindades, armaris ignífugs, arxivadors de seguretat, armaris de vídeo.

ALFA-TORRES: Portes tallafocs industrials, residencials, comercials, barres antipànic, sectorització.

  • ARMARIS IGNÍFUGS

  • CAIXES FORTS

  • PORTES TALLAFOCS

  • SECTORITZACIÓ INCENDIS