Receptora privada d'alarmes, CENTRACONTROL 24

Connexió permanent amb dispositius i instal·lacions de seguretat, 24 h. dia, 365, dies any.

Receptora Homologada per Direcció General de Seguretat  amb el nº 5/1997.

  • CONTROL BON FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA INSTAL·LACIÓ

  • CUSTÒDIA DE CLAUS I ''ACUDA''

  • MONITORITZAT D'IMATGES