Extinció d'incendis

El TALLER MÒBIL de PROTEC, permet instal·lar, revisar, mantenir, recarregar i retimbrar extintors / Bies, “ in situ “. Operacions transparents davant dels clients amb una sola intervenció.

La normativa actual estableix l'obligatorietat de dur a terme una revisió anual de les instal·lacions de protecció contra incendis, efectuada per una empresa externa homologada, i tres revisions trimestrals efectuades per una empresa homologada o bé pel propi usuari. En l'enllaç adjunt pot obtenir la plantilla per a la realització de les inspeccions trimestrals.

MÉS PRODUCTIVITAT, MENYS COST.

Especialistes en:

  • EXTINCIÓ FOC CUINES

  • EXTINCIÓ FOC INDÚSTRIES

  • EXTINCIÓ FOC PÀRQUINGS

  • EXTINTORS - SPRINKLERS - CORTINA D'AIGUA

  • SENYALITZACIÓ

  • TALLER MÒBIL DE MANTENIMENT