Detecció electrònica d'incendis

L’empresa compta amb una àmplia trajectòria en instal•lació de sistemes automàtics de detecció de fum i foc, amb dispositius totalment automatitzats d’extinció ràpida.

LA MILLOR PROTECCIÓ D’INCENDIS ES LA DETECCIÓ AUTOMÀTICA, ASSOCIADA A L’EXTINCIÓ AUTOMÀTICA.

La normativa actual estableix l'obligatorietat de dur a terme una revisió anual de les instal·lacions de protecció contra incendis, efectuada per una empresa externa homologada, i tres revisions trimestrals efectuades per una empresa homologada o bé pel propi usuari. En l'enllaç adjunt pot obtenir la plantilla per a la realització de les inspeccions trimestrals.

 

 

 

  • CERTIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS

  • MANTENIMENT D'ACORD AMB LA NORMATIVA VIGENT