Càmeres TV videovigilància i control

Les últimes tecnologies de vigilància i control per càmeres analògiques, HDI, digitals, tèrmiques.

Gravació i transmissió d'imatges, software de detecció i gestió intel·ligent.

Control a distància.

Garantia de privacitat.

Legalització d'imatges i dades.

  • VERIFICACIÓ I GRAVACIÓ

  • VIDEOVIGILÀNCIA: LOCAL / DISTÀNCIA