ADAPTACIÓ DELS SISTEMES DE SEGURETAT ELECTRÒNICA A LA NORMATIVA VIGENT DE LA UNIÓ EUROPEA

08/11/2020

ES PRORROGA FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2023 EL TERMINI D’ADEQUACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT ELECTRÒNICA que estava inicialment fixat per al 18 d’agost de 2021.

S’ha publicat al BOE del 9 Setembre de 2020, l’Ordre  INT/826/2020  de 3 de setembre, en què ES MODIFICA EL  TERMINI  D’ADEQUACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT ELECTRÒNICA , ORDRES INT/314/2011,  INT/316/2011, INT/317/2011, les quals fixaven el termini màxim d’adequació del 18 d’agost de 2021 per a tots els sistemes de seguretat instal·lats abans del 18 de agost del 2011.
LA NOVA ORDRE INT/826/2020 PRORROGA EL TERMINI FINS A DATA DE 31/12/2023.