Normativa tècnica

Principal context legislatiu:

  • Real decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI).
  • Llei 5/2014 de 5 abril de seguretat privada (derroga la Llei 23/1992, de 30 de juliol).
  • Real decret 2364/1994 del 9 de desembre: reglament de seguretat privada, si no contradiu Llei 5/2014.
  • Reglamentacions autonòmiques IRP/198/2010 GENCAT

 

  • Ordre INT/314/2011 sobre empreses de seguretat privada (3168).
  • Ordre INT/315/2011 comissions mixtes de coordinació de la seguretat privada (3169).
  • Ordre INT/316/2011 sobre funcionament dels sistemes d’alarma (3170).
  • Ordre INT/317/2011 sobre mesures de seguretat privada (3171).
  • Odre INT/318/2011 sobre personal de seguretat privada.